Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 71/2023/NĐ-CP 26/09/2023 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 72
Tải về
số 107/NQ-CP 18/07/2023 Nghị quyết phê duyệt kết quảpháp điển hệthống quy phạm pháp luật đối với các chủđề: An ninh quốc gia; Dân số, trẻem, bình đẳng giới; Thuế, phí, lệphí và các khoản thu khác; Tổchức bộmáy nhà nước; Trật tựan toàn xã hội
Lượt xem: 34
Tải về
47 03/07/2023 Nghị định số 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản
Lượt xem: 37
Tải về
33/2023/NĐ-CP 10/06/2023 Quy định về cán bô, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố
Lượt xem: 48
Tải về
29/2023/NĐ-CP 03/06/2023 Quy định về tinh giảm biên chế
Lượt xem: 46
Tải về
13/2023/NĐ-CP 17/04/2023 Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Lượt xem: 61
Tải về
10/2023/NĐ-CP 17/04/2023 Sửa đổi, bổ sung mootj số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai
Lượt xem: 60
Tải về
50/NĐ-CP 17/04/2023 Nghi định chính phủ với địa phương
Lượt xem: 57
Tải về
74 14/03/2023 Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tình hình kết quả triển khai thực hiện nLuaatj cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 51
Tải về
104/2022 09/03/2023 riển khai thực hiện Nghị định số104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủvà đẩy mạnh đăng ký, kích hoạt tài khoản địnhdanh điện tử
Lượt xem: 72
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: xóm An Ninh Tây - Xã Nghĩa Hùng - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang