Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 02TT/ĐU 19/10/2023 Thông tri thực hiện nhiệm vụ tuyển chon gọi công dân nhập ngũ năm 2024
Lượt xem: 27
Tải về
Số 01/CT-UBND 19/10/2023 chỉ thị thực hiện nhiệm vụ tuyển chon gọi công dân nhập ngũ năm 2024
Lượt xem: 29
Tải về
Số 01/KH-HĐNVQS 19/10/2023 Kế hoạch sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2024
Lượt xem: 23
Tải về
Số 39/QĐ-UBND 19/10/2023 Kiện toàn hội đồng NVQS
Lượt xem: 26
Tải về
Số 71/2023/NĐ-CP 26/09/2023 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 72
Tải về
Số 46/BC-UBND 18/09/2023 BÁO CÁO Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trườngđiện t
Lượt xem: 35
Tải về
số 38/BC-UBND 14/08/2023 BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2013-2023
Lượt xem: 33
Tải về
số 37/BC-UBND 09/08/2023 BÁO CÁO Kết quả rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn xã Nghĩa Hùng năm 2023
Lượt xem: 41
Tải về
số 107/NQ-CP 18/07/2023 Nghị quyết phê duyệt kết quảpháp điển hệthống quy phạm pháp luật đối với các chủđề: An ninh quốc gia; Dân số, trẻem, bình đẳng giới; Thuế, phí, lệphí và các khoản thu khác; Tổchức bộmáy nhà nước; Trật tựan toàn xã hội
Lượt xem: 34
Tải về
47 03/07/2023 Nghị định số 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản
Lượt xem: 37
Tải về
1234
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: xóm An Ninh Tây - Xã Nghĩa Hùng - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang