Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/2023/NĐ-CP 17/04/2023 Sửa đổi, bổ sung mootj số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai
Lượt xem: 15
Tải về
50/NĐ-CP 17/04/2023 Nghi định chính phủ với địa phương
Lượt xem: 13
Tải về
13/2023/NĐ-CP 17/04/2023 Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Lượt xem: 12
Tải về
1 05/04/2023 DANH SÁCH THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
Lượt xem: 22
Tải về
74 14/03/2023 Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tình hình kết quả triển khai thực hiện nLuaatj cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 21
Tải về
104/2022 09/03/2023 riển khai thực hiện Nghị định số104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủvà đẩy mạnh đăng ký, kích hoạt tài khoản địnhdanh điện tử
Lượt xem: 32
Tải về
34 24/02/2023 triển khai kết luận Hội thảo Quốc gia: “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”
Lượt xem: 38
Tải về
36/TB-VPCP 23/02/2023 Kết luận của phó thủ tướng Trần Thị Hồng Hà tại cuộc họp ngày 10/2/2023 về tình hình triển khai đề án ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực định tử chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 36
Tải về
02 13/02/2023 thông tư Bộ tài chính
Lượt xem: 41
Tải về
10 10/02/2023 phiền họp thường kỳ của chính phủ tháng 1 năm 2023
Lượt xem: 39
Tải về
123
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: xóm An Ninh Tây - Xã Nghĩa Hùng - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang