Cải cách hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 39
Cải cách hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nghĩa Hưng luôn quan tâm và gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức trong công tác giải quyết thủ tục hành chính: Trong đó, việc trọng tâm là rà soát thường xuyên các thủ tục hành chính mới phát sinh, giải quyết kịp thời các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình giải quyết các thủ tục hành chính nhằm đảm bảo nhanh gọn, chính xác, khoa học, khích lệ các sáng kiến kinh nghiệm trong cải cách thủ tục hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, chậm muộn, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân đến làm việc. Việc triển khai và quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác cải cách hành chính đã giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Phòng đã gắn việc thực hiện công tác cải cách hành chính với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nghĩa Hưng được thể hiện qua các mặt như sau:

- Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính: Được thực hiện với nhiều hình thức phong phú như: thông báo nội dung trong các cuộc họp giao ban của toàn ngành, của Phòng, của Lãnh đạo Phòng; đồng thời gửi qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành toàn văn các văn bản có liên quan đến đơn vị; tổ chức các hội nghị tập huấn, quán triệt. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Phòng được cập nhật, niêm yết công khai Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng và tại trụ sở cơ quan Phòng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Về cải cách thể chế: Luôn có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong việc tham mưu ban hành văn bản quy phạp pháp luật để các văn bản quy phạm pháp luật ban hành luôn thống nhất, khả thi và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của các văn bản đã ban hành. Đội ngũ cán bộ, công chức của ngành được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ (100% cán bộ tham mưu công tác xây dựng văn bản QPPL đều có trình độ cao đẳng, đại học trở lên).

- Về tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã cung cấp 52 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng trên Hệ thống dịch vụ công. Số lượng TTHC cung cấp dịch vụ công 06 Thủ tục hành chính thực hiện mức độ 4, 05 TTHC thực hiện mức độ 3.

- Về hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin: Tất cả cán bộ, công chức thuộc Phòng đều được trang bị 01 máy tính cá nhân để phục vụ công tác; Một số bộ phận chuyên môn được trang bị máy tính xách tay. Ngoài ra, Phòng còn trang bị các trang thiết bị khác như 07 máy in các loại, 01 máy photocopy, 03 máy scan, mạng internet ... Các máy tính được cài đặt phầm mềm diệt virút, đặt mật khẩu truy cập mạng không dây. Hệ thống mạng nội bộ (LAN) được đầu tư xây dựng từ cuối năm 2018 và luôn duy trì hoạt động thường xuyên và thông suốt. Phòng đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT từ năm 2020. Đến nay, 100% cán bộ, công chức cơ quan sử dụng ứng dụng này trong giải quyết công việc. Tỷ lệ văn bản đi/đến được xử lý qua phần mềm quản lý văn bản đạt 100%. Áp dụng triệt để chữ ký số cơ quan, cá nhân của lãnh đạo Phòng vào giải quyết công việc của Phòng. Các phần mềm ứng dụng chuyên ngành: tại một số bộ phận chuyên môn của Phòng đang sử dụng một số phầm mềm ứng dụng chuyên ngành như; Phần mềm Kế toán; Quản lý hộ nghèo và cận nghèo; Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội; Quản lý trẻ em…. Các phần mềm đã đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ quản lý của từng lĩnh vực chuyên ngành.

 - Về đánh giá về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Từ khi thực hiện cải cách hành chính, Phòng đã tiếp nhận và giải quyết gần 2.000 thủ tục hành chính, tất cả các thủ tục hành chính đều được giải quyết đúng và trước hạn (chỉ có 05 thủ tục hành chính giải quyết quá hạn do lỗi thao tác phần mềm). Đặc biệt, thời gian qua Phòng không nhận bất kỳ một phản ánh, kiến nghị nào của các tổ chức hay cá nhân liên quan đến các quy định hành chính.

- Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015: Theo báo cáo đánh giá của cấp trên Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội là một trong những đơn vị thực hiện tốt việc duy trì, áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và thực hiện công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan.

- Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tổ chức bộ máy của Phòng  Lao động - Thương binh và Xã hội đã từng bước được kiện toàn với chức năng nhiệm vụ rõ ràng, tổ chức bộ máy gọn nhẹ, cơ cấu đội ngũ cán bộ phù hợp….

Với những kết quả đã đạt được kể trên, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nghĩa Hưng tiếp tục tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh./.

                                                      Phòng Lao động TBXH huyện
Tin mới


image advertisement

file-icon

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: xóm An Ninh Tây - Xã Nghĩa Hùng - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang