Ngành Tài nguyên với cải cách hành chính
Lượt xem: 44
Ngành Tài nguyên với cải cách hành chính

Cải cách hành chính nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quản lý nhà nước, trong đó tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghĩa Hưng luôn quan tâm gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức trong công tác giải quyết thủ tục hành chính: Trong đó, việc trọng tâm là rà soát thường xuyên các thủ tục hành chính mới phát sinh, giải quyết kịp thời các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình giải quyết các thủ tục hành chính nhằm đảm bảo nhanh gọn, chính xác, khoa học, khích lệ các sáng kiến kinh nghiệm trong cải cách thủ tục hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, chậm muộn, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân đến làm việc. Việc triển khai và quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác cải cách hành chính đã giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Phòng đã gắn việc thực hiện công tác cải cách hành chính với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm

Cải cách hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên môi trường tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.

Bên cạnh việc đơn giản hóa thủ tục và loại bỏ một số loại giấy tờ phải nộp, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND huyện đã bổ sung quy định về hồ sơ điện tử, tất cả hồ sơ khi nộp đều qua dịch vụ công; quy định cụ thể việc cung cấp thông tin, luân chuyển hồ sơ giữa Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế và kho bạc trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Các định hướng cải cách trong thời gian tới tiếp tục được tập trung vào việc rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân; đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai hiện đại, đa mục tiêu. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu công việc của quá trình giải quyết TTHC như chuyển hồ sơ và giải quyết hồ sơ. Đồng thời, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các TTHC về đất đai; thường xuyên rà soát, cập nhật và công bố công khai bộ TTHC về đất đai. Đặc biệt, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện luôn tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định về TTHC về đất đai tại các địa phương; xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm trong việc quy định thêm thủ tục, hồ sơ, không thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch TTHC.

                                  Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện
Tin mới


image advertisement

file-icon

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: xóm An Ninh Tây - Xã Nghĩa Hùng - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang